İlgili yasadaki 634 sayılı Kat Mülkiyeti kanunu kapsamında kişilere kat mülkiyeti oluşturma imkânı tanınıyor. Bir anlamda bu işlem bağımsız olan bölümlerde oluşturulan bir mülkiyet hakkı olarak değerlendiriliyor. Ancak elbette bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için bazı koşulların da sağlanmış olması gerekir. Peki, kat mülkiyeti nasıl oluşturulur ve kat mülkiyeti oluşturmak için hangi belgelerin hazırlanması gerekir?

Kat Mülkiyeti Oluşturma Koşulları

Bu konuda en öncelikli koşul kat mülkiyeti oluşturulmak istenen gayrimenkuldeki inşaat çalışmasının tamamlanmış olup olmadığı. İnşaat tamamlanmadan bu işlemin gerçekleştirilmesi mümkün değil. İnşaatın bitmiş olmasıyla beraber bina için iskan belgesinin de alınmış olması gerekiyor. Bu iki hususun tamamlanmasının ardından kat mülkiyeti işlemleri için başvuruda bulunulabilir.

Kat Mülkiyeti Oluşturmak için Gerekli Belgeler

Eğer kat mülkiyeti oluşturmak istiyorsanız başvuruda bulunmanız gereken yer, belediye olmalı. Belediyeye talebinizi ileten ve tüm bilgilerin de mevcut olduğu bir dilekçe yazmanız gerekiyor. Ardından gerekli olan diğer belgeleri de temin ederek müracaatınızı gerçekleştirebilirsiniz.

  • Dilekçe
  • Genel inşaat projesi
  • Vaziyet planı
  • İskan belgesi
  • Yönetim planı
  • Sahiplerin nüfus cüzdanları
  • Sahiplerin vesikalık fotoğrafları
  • Bağımsız olan bölümlerin arsa payını, nevini ve bunların 1’den başlamak kaydıyla sıra ile giden numaralarını gösteren bir liste

Kat Mülkiyeti Oluşturma İşlemleri Yukarıdaki belgeler tamamlandıktan sonra belediyede, tüm belgeler incelenir. Bu incelemeye ruhsat eki, mimari projeleri ile kat mülkiyeti projeleri de dahil edilir. İnceleme neticesinde kat mülkiyeti oluşturmaya engel olacak herhangi bir durum saptanmazsa ve tüm evraklar eksiksiz ise harç hesaplaması yapılır. Harç rakamı belirlendikten sonra ödeme yapılması için belediyenin gelir birimine gidilmesi gerekir. Ödemeye dair dekont alınır ve at mülkiyeti projesi onaylanır. Resmi yazı ile projenin bir nüshası ile Tapu Sicil Müdürlüğüne başvurulur.

Yoruma Kapalı.